Mediation

De mediation m.b.v. paarden bij Anagaska Coaching is gericht op het

bereiken van een win-win-situatie met wederzijdse instemming, waar sprake was van een conflict. Dit wordt bereikt door het verbeteren van de communicatie

  • tijdens gesprekken
  •  bij het ondernemen van gezamenlijke activiteiten
  • bij het maken van afspraken. Afspraken kunnen ter plekke gezamenlijk worden vastgelegd.

Er wordt gestreefd naar een blijvende verbetering van de communicatie om zodoende nieuwe conflicten in de toekomst te voorkomen.

De mediation is voornamelijk bedoeld voor de volgende doelgroep:
Ex-Partners

Voorwaarde is, dat alle deelnemers  bereid zijn zich positief in te zetten voor het verbeteren van de relatie en oplossing van het conflict via de mediation. Hiertoe tekenen zij vooraf een contract met een dergelijke verklaring. Mediation kan namelijk alleen slagen op basis van vrijwilligheid.

De mediator/coach is neutraal, onpartijdig en bemoeit zich niet inhoudelijk met een conflict.

De combinatie mediation en coaching is al een hele mooie, maar de mogelijkheid tot daadwerkelijk oefenen in samenwerking en het omgaan met verschillende gezichtspunten en conflicten, d.m.v. het uitvoeren van opdrachten met de paarden, maakt het geheel àf.

Tijdens de gesprekken en na het oefenen wordt uitgebreid de tijd genomen om alle betrokkenen de kans te geven te reageren op hun eigen ervaringen met het paard en de partner(s), èn, ondersteund door de coach, feedback te geven aan elkaar, waarbij respect en begrip voor elkaars gevoelens het uitgangspunt zijn.

Ervaring met paarden is niet nodig.  Alle oefeningen worden op de grond, in een veilige omgeving, uitgevoerd.