Groeps-/Teamcoaching

Teams herkennen hun valkuilen, communicatie en samenwerkingsmogelijkheden en meer…

Wat moet u zich voorstellen bij Equine assisted teamcoaching:

De teamleden voeren in kleine of grotere groepen simpele activiteiten uit met het paard/de paarden. Ook het observeren van elkaar en teruggeven van observaties kan een onderdeel van de opdracht zijn.

Het samen doen van een activiteit met een paard,  biedt de mogelijkheid om te zien en ervaren hoe je als team communiceert, samenwerkt en oplossingen zoekt. Welke rol vervult ieder individu binnen het team, hoe communiceert men en welke kwaliteiten bezit eenieder als persoon en het team als geheel.

Het paard spiegelt als het ware het gedrag van de mens. De coaches observeren en geven objectief weer wat zij gezien hebben, waardoor ieder zich bewust wordt van het eigen handelen. Door middel van het stellen van vragen worden teamleden gestimuleerd te voelen, na te denken, en te reflecteren.

De coachsessies vinden plaats op de grond náást de paarden, nooit óp een paard.  EAC heeft niets met paardensport te maken. Ervaring met paarden is niet van belang om gecoacht te kunnen worden.

De sessies vinden in principe buiten plaats, ook als het weer minder mooi is en worden gehouden in mijn praktijk aan huis met onze eigen paarden in een beschutte omgeving.

Alles wat in de sessie naar boven komt zal professioneel en vertrouwelijk behandeld worden door mij en mijn collega’s. De informatie zal niet aan derden worden doorgegeven.