Individuele Coaching

Als coach vertel ik u niet hoe u uw leven moet inrichten, of welke keuzes u moet maken. Het uitgangspunt is dat ieder persoon de antwoorden op levensvragen in zich heeft, al ziet u die soms niet, door de eigen blinde vlekken, of doordat u het contact met uw gevoel tijdelijk bent kwijtgeraakt, als gevolg van allerlei oorzaken.
Tijdens een coachsessie vraag ik u simpele activiteiten met het paard uit te voeren. De omgang met zo’n liefdevol dier maakt vaak al veel los. Bovendien observeer ik uw aanpak en de reacties van het paard. Door het teruggeven van deze observaties en het stellen van vragen wordt u gestimuleerd over uzelf na te denken, zodat u uw eigen weg (terug)vindt.

Thema’s en vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
– Het vergroten van zelfvertrouwen
– Opkomen voor jezelf
– Bewust worden van- en oefenen met lichaamstaal
– Leiderschap en communicatie
– levensloopvragen
– Welke studie- of werkrichting past bij mij?
– Balans tussen voelen en denken

De coachsessies vinden plaats op de grond náást de paarden, nooit óp een paard. U hoeft geen ervaring met paarden te hebben.

De sessies vinden in principe buiten plaats, ook als het weer minder mooi is en worden gehouden in mijn praktijk aan huis met onze eigen paarden in een beschutte omgeving.

Alles wat in de sessies naar voren komt zal professioneel en vertrouwelijk behandeld worden door mij.