EAC Coaching, voor wie?

Voor iedereen die “levensvragen” heeft, bijvoorbeeld
• “Ga ik wel of niet van baan veranderen?”
• “Wat zou een goede studierichting voor mij kunnen zijn?”
• “Wil ik wel of geen kinderen?”
• “Hoe richt ik mijn leven in nu mijn kinderen de deur uit zijn?”

Voor iedereen die aan zichzelf wil werken, bijvoorbeeld
• “Ik wil zelfverzekerder zijn en overkomen.”
• “Ik wil beter en duidelijker leren communiceren.”
• “Ik wil leren bepaalde angsten te overwinnen.”

Maar ook als u even hulp nodig hebt uw leven weer op de rails te krijgen,
bijvoorbeeld
• Bij een dreigende burn-out of nà een burn-out.
• Tijdens of nà een echtscheiding.
• Na het verlies van een baan
• Na verlies van een dierbaar persoon.

EAC coaching is geen therapie. Het uitgangspunt is, dat de coachee, met inzichtgevende ondersteuning van coach en paard, op eigen kracht zijn/haar leven verder vorm gaat geven. Gebruikelijk is, dat ongeveer 3 tot 6 sessies hiervoor genoeg zijn.
Zijn de problemen te groot en is die eigen kracht (tijdelijk) niet meer aanwezig, dan verwijst de coach u door naar een therapeut/hulpverlener.