Coaching EAC

De kracht van het werken met paarden zit vooral in de snelheid waarmee u met het paard tot de kern van een vraag komt.

Paarden kijken door ieder masker heen. Klopt wat wij zeggen met wat wij van binnen ervaren en leidt onze houding en ons handelen ons naar ons doel, omdat wij overkomen zoals wij denken en bedoelen? Paarden zijn experts in het interpreteren van lichaamstaal, want zij zijn kuddedieren, die op deze wijze met elkaar communiceren en zo, als lid van de kudde kunnen overleven.

Observaties en reacties van mensen kunnen bedreigend op ons over komen, vanwege het gevoel dat er gepresteerd moet worden en negatieve kritiek ons deel kan zijn. Paarden daarentegen hebben nooit een dubbele agenda en (ver)oordelen niet. Zij geven ons onbevangen terug wat het effect is van ons gedrag en handelen. Dit noemen we “spiegelen”.

Veranderen wij ons handelen, dan reageren zij hier direct op. Dit betekent in de praktijk, dat u een andere houding en/of een nieuwe manier van handelen kunt oefenen in de sessies en het resultaat daarvan direct kunt ervaren.

Door het werken met paarden (imposante dieren, die in het werken verrassend zachtaardig zijn) en het oefenen van nieuwe vaardigheden, leren zowel kinderen als volwassenen hun angst te overwinnen èn zij ervaren hun eigen kracht en hoe zij die op kunnen roepen.

De taak van de coach is niet te adviseren, of u te vertellen hoe u uw leven moet inrichten. De coach observeert slechts, geeft u die observaties terug en stelt vragen, die u in staat stellen mogelijke antwoorden te vinden op uw eigen vragen.